สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ดัชนีด้านค้าปลีก

ธุรกิจ19092

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ดัชนีด้านค้าปลีก

ธุรกิจ19092

ธุรกิจ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ดัชนีค้าปลีกเดือนส.ค.ไม่กระเตื้อง ผู้ประกอบการกังวล เงินเฟ้อผลักดันราคาสินค้าสูง และปัญหาด้านแรงงาน

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า แม้ว่าผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติ ธุรกิจ แต่จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก หรือ Retail Sentiment Index ประจำเดือน เราพบว่า ยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ หรือ Spending per Bill ลดลง

ขณะที่ความถี่ในการจับจ่าย หรือ Frequency of Shopping เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย รวมทั้งยอดขายสาขาเดิม Same Store Sale Growth เดือนส.ค.65 ปรับลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ธุรกิจ พร้อมทั้งกำลังซื้อที่อ่อนแอทำให้การจับจ่ายโดยรวมไม่เติบโต ทั้งนี้ เกิดจากความกังวลต่อภาวะหนี้ครัวเรือน และรายได้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ผู้บริโภคจึงมุ่งเน้นซื้อสินค้าเฉพาะที่จำเป็นลดการบริโภคฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายอย่างเร่งด่วนเพื่อการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ

Raymond Bennett

Raymond Bennett